Home Tags Dakhu chokha

Tag: dakhu chokha

દક્ષિણ ગુજરાતની પ્રખ્યાત વાનગી એટલે “ડખુ ચોખા”

દક્ષિણ ગુજરાતની જમવામાં તો સરખામણીજ ના થાય. એટલે તો કહેવાય છે કે "કાશીનુ મરણ અને સુરતનુ જમણ" એ ઉત્તમ. દક્ષિણ ગુજરાતની એવી...